Regulamin zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA – SZKOŁA TENISA

1. Nauka gry w tenisa prowadzona przez Akademię MTN – WKT MERA skierowana jest do dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Każdy z uczniów ma dobraną grupę pod względem wieku i poziomu gry.

2. Koszt pojedynczych zajęć:
grupa 6 os. 40 zł, grupa 5 os. 45 zł, grupa 4 os. 52 zł, grupa 2 os. – 95 zł

3. Opłata za zajęcia tenisowe wnoszona jest w 3 ratach:
m-ce: wrzesień, październik, listopad – do 15 września br.
grudzień, styczeń, luty, marzec – do 1 grudnia br.
kwiecień, maj, czerwiec – do 1 kwietnia
Okres rozliczeniowy równy jest liczbie zajęć w danym okresie pomnożonej przez koszt pojedynczego
spotkania.

4. W przypadku zajęć nierozegranych z winy trenera lub nie zapewnienia odpowiednich warunków
na korcie, Akademia MTN zwraca pełną należność za nieprzeprowadzone zajęcia.

5. Niewykorzystanie zajęć leżące po stronie ucznia nie jest odliczane czy przenoszone na kolejne
miesiące.
Akademia MTN zapewnia odrobienie dłuższych nieobecności w grupie o podobnym poziomie gry.
Warunkiem odrabiania jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności telefonicznie lub e-mailowo,
aby MTN miało możliwość zaproponowania wolnego miejsca innemu odrabiającemu dziecku.
Pojedyncze nieobecności traktujemy w taki sposób, że „dzisiaj nie ma mnie i tracę ale za tydzień
może nie być koleżanki/kolegi z grupy i bez dopłacania korzystam więcej.