Zapisy na zajęcia – Akademia tenisa

Aby dokonać zapisu się na zajęcia, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Imię i nazwisko ucznia(wymagane)

Rok urodzenia

Czy jest to pierwszy kontakt z tenisem?
 TAK NIE

Wybór formy zajęć

Preferencje dni i godzin zajęć i inne uwagi:

Twój adres e-mail

Telefon kontaktowy